top of page

Algemene voorwaarden

 1. Foto en video gemaakt door Cabin Robin kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, instagram en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot van 50%. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. 

 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 4. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (owv evenement) betaalt de fotograaf het voorschot terug.

 5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 6. De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

 7. Een fotosessie bij Cabin Robin wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de portretsessies en gezinssessies wordt apart gefactureerd als licentie voor gebruiksrecht (dit heeft geen invloed op de totaalprijs zoals aangegeven op de site). De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 8. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

 9. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 10. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.

 11. Aangekochte digitale foto’s posten op social media mag mits naamsvermelding van de fotograaf (met of zonder tag)

 12. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Cabin Robin is ook niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

 13. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via de klantengalerij. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. Omdat de bestelde producten op maat worden gemaakt, kunnen ze om die reden niet geretourneerd worden.

 14. De online klantengalerij blijft 1 maand zichtbaar nadien worden de foto's  in het archief opgeslaan.

 15. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Cabin Robin kan enkel via ons gedrukt worden.

 16. Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 17. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

bottom of page